دندانپزشکان

دکتر محسن یزدانیان

دکتر محسن یزدانیان

متخصص پریودانتیکس (جراحی لثه)

مشاهده اطلاعات کامل

دکتر سارا واثق

دکتر سارا واثق

متخصص جراحی لثه

مشاهده اطلاعات کامل

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات