دکتر محسن یزدانیان

دکتر محسن یزدانیان

سوابق علمی:

متخصص پریودانتیکس، فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1377

سرپرست مرکز تحقیقات بهداشت دهان و دندان

مدرس  دانشکده دندانپزشکی شاهد ،دپارتمان پریودنتولوژی از سال 87 تا کنون

سوابق اجرایی:

عضو هیئت مدیره انجمن پریو دنتولوژی ایران از سال 84 تا 87 و از سال 91 تا کنون

عضو کمیته شورای تخصصی دفتر سلامت دهان و دندان سال 85 و 86

عضو کمیته مطالعات و توزیع نیروی انسانی دبیر خانه شورای تخصصی دندانپزشکی 85 تا 90

کارشناس علمی رشته پریو دنتولوژی در هیئت های انتظامی سازمان نظام پزشکی

 

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات