تحقیقات نشان می دهد انتقال باکتری های عامل پوسیدگی تنها از والدین به فرزند منتقل نمیشود

1397/12/04 3064 بازدید چاپ

تحقیقات جدید صورت گرفته در دپارتمان بیولوژی دندانپزشکی دانشگاه آلاباما نشان می دهد که کودکان ممکن است میکروبهای دهانی را از افرادی غیر خویشاوند دریافت کنند.

قبلا عقیده بر این بود که این میکروبها از مادر به فرزند منتقل می شود، اما مطالعات جدید نشان می دهد که حداقل در 72% کودکان باکتریهایی یافت می شوند که در بین هیچیک از خویشاوندان آنها وجود ندارند.

S. mutans  یک باکتری است که  توسط تخمیر کربودهیدراتها تغذیه می شود که مکررا توسط انسان مورد استفاده قرار می گیرند – بویژه چقندر قند.- بعد از وعده های غذایی، S. mutans اسیدهای فرسایش مینا را تولید می کند که همین امر S. mutans  را تبدیل به اصلی ترین علت پوسیدگی دندان در انسان مینماید.

قبلا این بحث مطرح بود که این باکتری ها اغلب از مادر به فرزند منتقل می شوند. چرا که در دوران نوزادی و کودک بچه بیشترین ارتباط را با مادرش دارد. هرچند اطلاعات ما نشان می دهد که باکتری از سایر کودکانی که با بچه در ارتباط هستند یا پرستار بچه نیز منتقل می شود. مطالعات جدید نشان می دهد هر نوع ارتباط بزاقی، از جمله اشتراک یک بستنی یا نوشیدن از لیوانی که کودک دیگری از آن نوشیده می تواند باعث انتقال میکروبهای دهانی شود.

هرچند یافته های این تحقیق نشان می دهد که اغلب این انتقالات از مادر به فرزند اتفاق می افتد اما اهمیت انتقال از طریق کودکان دیگر و یا پرستاران را نباید نادیده گرفت.

در این تحقیق اثبات گردیده است که 40% کودکان هیچگونه S. mutans مشترکی با مادرانشان ندارند، و 20% این کودکان sibling مشترک با کودکانی دارند که با آنها ارتباطی نزدیک دارند از جمله خواهر یا برادر. جهت تایید این یافته ها آنالیزهای بیشتری و نمونه های بیشتری نیاز است.

ارسال دیدگاه جدید

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات