عکس های رادیولوژی

9087 بازدید چاپ

عکس اشعه ایکس چیست؟

شما در یک عکس اشعه ایکس چه چیزی می بینید؟

اطلاعات بیشتری در مورد اشعه ایکس

عکسهای اشعه ایکس توسط امواج نور گرفته می شوند.

دندان و استخوان بسیار متراکم هستند، بنابراین اشعه ایکس را جذب می کنند. اشعه ایکس از میان لثه ها و گونه ها راحتتر عبور می کند.  به همین دلیل است که گونه ها و لثه ها تاریکتر دیده می شوند و بدون جزئیات هستند، در حالیکه دندانها روشنتر دیده می شوند. ترمیم هایی از جمله کران ها و پرکردگی ها حتی از استخوان نیز متراکم تر هستند. آنها در عکس اشعه ایکس روشن دیده می شوند. پوسیدگی دندان و حفره های دندان بصورت نقاط تیره مشاهده می شوند.

شما در یک عکس اشعه ایکس چه می بینید؟

 

مطالب مرتبط


ارسال دیدگاه جدید

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات