محیط خانه میکروبهای بزاق را شکل میدهد

1397/09/06 2950 بازدید چاپ

مطالعات جدید نشان داده است که ترکیب میکروارگانیسم هایی که بزاق دهان یک فرد را تشکیل میدهند توسط خانواده میزبان انسانی مشخص می شوند. مطالعات نشان میدهد که تأثیرات زیست محیطی در شکل دادن به میکروبیوم بزاق - گروهی از ارگانیسم هایی که نقش حیاتی در سلامت دهان و کلی دارند، نقش بسیار بیشتری را نسبت به ژنتیک انسان بازی می کنند.

محققین انگلیسی کشف کردند در شکل دادن میکروبیوم بزاق، محیطی که فرد در آن زندگی میکند نقش بسیار مهمتری در مقایسه با ژنتیک دارد.  نتایج این مطالعه نشان میدهد ارتباطی بین میکروبیوم ها و سلامت ما وجود دارد.  پوسیدگی های دهانی طبیعتا توسط صدها گونه از باکتری ایجاد شده اند و می توانند باعث بیماریهای دهانی شوند.

این مطالعه نشان میدهد محیط های مشترک نقش عمده ای در تعیین شکل دهی باکتری ها دارند. محققین در ادامه این بررسی بدنبال راهی برای بهبود این میکروبیوم ها هستند.

ارسال دیدگاه جدید

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات