سفید کردن غیرتخصصی دندانها باعث درد شدید در دندان میشود

1397/05/28 2551 بازدید چاپ

تعدادی از افراد غیرمتخصص روش های سفید کننده دندان را انجام می دهند که در صورتی که اشتباه کنند، بیماران را در معرض درد قرار می دهند. در برخی از مراکز غیرمجاز از پراکسید هیدروژن 25% برای سفید کردن دندان استفاده میکنند. حداکثر قدرت قانونی قابل استفاده توسط دندانپزشک در انگلستان 6٪ است. اگر بیش از این درصد استفاده شود می تواند باعث از دست رفتن دندان و درد میشود. تنها دندانپزشکان و متخصصین دارای پروانه مطب اجازه ی سفید کردن دندان ها را دارند. مواد سفید کننده 0.01% نیز در بازار در دسترس عموم میباشد.

ارسال دیدگاه جدید

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات