مولکول های بزاق انسان توانایی بهبود زخم ها را دارند

1397/07/29 2724 بازدید چاپ

مطالعات اخیر نشان میدهد که زخم های داخل دهانی سریعتر و بهتر از زخم های سایر نقاط بدن بهبود می یابند. تا کنون مشخص شده بزاق نقش مهمی در این بهبود ایفا میکند، هرچند سایر عوامل هنوز ناشناخته هستند. در این بررسی مشخص گردید حیوانات و کودکانی که بطور غریزی زخم های خود را لیس میزنند، زخمهایشان زودتر بهبود می یابد.

محققین بدنبال بررسی مکانیسم های بهبود زخم در دهان جهت یافتن راهکارهایی برای تسریع بهبود زخم در سایر نقاط بدن هستند.

 

ارسال دیدگاه جدید

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات