دندانپزشکان

دکتر سعید تسنیمی

دکتر سعید تسنیمی

جراح دهان، فک و صورت

مشاهده اطلاعات کامل

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات