مطالعات نشان می دهد که والدین باید کمکهای اولیه دندانی را یاد بگیرند

1393/11/13 689 بازدید چاپ

این بسیار اهمیت دارد که والدین کمکهای اولیه دندانی را یاد بگیرند. اخیرا یک موسسه مطالعاتی در امریکا مطالعه ای را در زمینه اینکه والدین باید از موارد اورژانسی دندان اطلاع داشته باشند منتشر کرده است. از طریق یادگیری کمکهای اولیه دندانی والدین می توانند در شرایط اورژانسی بطور صحیحی عمل کنند و از آسیبهای بعدی جلوگیری نمایند.  در برخی از موارد دوره زمانی بین شرایط اورژانسی و درمان بسیار اهمیت دارد.

با وجود اهمیت کمکهای اولیه دندانی، هیچ کاری بهتر از مراجعه به دندانپزشک نیست. اما همچنان آگاهی از کمکهای اولیه دندانی بسیار سودمند خواهد بود.

ارسال دیدگاه جدید

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات