باکتری دهانی می تواند بیماری قلبی ایجاد نماید

1393/10/20 945 بازدید چاپ

اخیرا ارتباطی بین بیماری لثه و بیماری قلبی کشف شده است.

بیماریهای لثه و قلبی بدلیل باکتری های مشابهی ایجاد می شوند. زمانیکه باکتری دهانی وارد جریان خون شدند، فاکتورهای ریسک بیماری قلبی افزایش می یابد.  

ارسال دیدگاه جدید

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات