باکتری بیماری لثه ممکن است سیستم ایمنی را مختل نماید

1393/10/15 684 بازدید چاپ

محققین ابعاد تازه ای از بیماریهای پریودنتال را کشف کرده اند. آنها به این نتیجه رسیده اند که باکتری پریودنتال روی سلولهای ایمنی تاثیر می گذارد، این باکتری سلولهای ایمنی را از بین می برد در حالیکه توانایی آنها برای ایجاد تورم را حفظ می کند.  این امر باکتری لثه را از زدوده شدن توسط سیستم ایمنی حفظ می کند.

ارسال دیدگاه جدید

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات