سن مناسب برای مراجعه به دندانپزشکی چه زمانی است؟

1393/10/03 740 بازدید چاپ

والدین به اندازه کافی در مورد مراقبتهای دندانی که فرزندانشان نیاز دارند اطلاعات ندارند.

یک مطالعه روی 500 پدر و مادر که کودکانی با سن کمتر از 12 سال دارند انجام شده است تا مشخص شود والدین تا چه حد در زمینه دندانپزشکی کودکان اطلاعات دارند. نتایج بدست امده نشان می دهد در حدود نیمی از والدین فرزندان خود را برای بازدیدهای دوره ای نزد دندانپزشک نمی برند.

20% والدین به اشتباه تصور می کنند زمانیکه دندان های کودک نمایان شدند باید او را نزد دندانپزشک ببرند. همچنین تنها نیمی از پدران و 63% مادران اطمینان دارند فرزندانشان بطور منظم مسواک می زنند.

ارسال دیدگاه جدید

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات