خوابیدن با دندان مصنوعی ریسک ابتلا ذات الریه را افزایش می دهد

1393/10/03 755 بازدید چاپ

با آگاهی از این موضوع افرادی که دندان مصنوعی دارند، ممکن است در مورد خوابیدن با دندان مصنوعی تجدید نظر کنند.

یک مطالعه نشان داده است که افرادی که با دندان مصنوعی می خوابند در مقایسه با افرادی که پیش از خواب دندان مصنوعی خود را در میآورند بیشتر در معرض ریسک ذات الریه هستند.  بهداشت ضعیف دهان و دندان از فاکتورهای مهم ریسک ابتلا به ذات الریه در میان افراد مسن است.   

ارسال دیدگاه جدید

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات