ریسک بیماری لثه در مردان میانسال بیشتر است

1393/09/25 619 بازدید چاپ

مردان میانسالی که تحرک ندارند مراقب باشند. این گروه بیشترین ریسک ابتلا به بیماریهای لثه را دارند. یک آنالیز در کشور آلمان روی 72 مرد سالم که در هیچ یک فعالیتهای ورزشی شرکت نمی کنند انجام شده است. این گروه9 از افراد بیشتر وقت خود را روی صندلی و بصورت نشسته می گذرانند.

محققین دریافته اند ریسک ابتلا به بیماری لثه در مردان مسن تر بیشتر از ریسک ابتلا به بیماری لثه در مردان جوان است. این میزان زمانیکه فرد تحرک نداشته باشد بیشتر نیز می شود.

بسیاری از مطالعات نشان داده اند که داشتن یک BMI مناسب از طریق انجام فعالیتهای ورزشی می تواند ریسک ابتلا به بیماری های لثه را تا 40% کاهش دهد.

ارسال دیدگاه جدید

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات