بهداشت مناسب دهان و دندان به ورزشکاران کمک می نماید

1393/09/23 617 بازدید چاپ

این امر می تواند مشوقی برای ورزشکاران جهت بهداشت مناسب دهان و دندانشان باشد. بر اساس مطالعات اخیر، بهداشت مناسب دهان و دندان عملکرد ورزشکاران را ارتقا می دهد. این امر به این دلیل رخ می دهد که زمانیکه بهداشت دهان و دندان یک ورزشکار در سطح بهینه نیست، توانایی یادگیری وی مختل می شود.   

بر اساس این تحقیقات، دندانپزشکان و پزشکان روی بوکسر کاران تمرکز کرده اند. آنها روی بوکسر کاران بریتانیا تمرکز کرده و آنها را تحت کنترلهای منظم دهان و دندان قرار داده اند. نتایج اولیه سودمند بوده است.

ارسال دیدگاه جدید

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات