ورزش کردن ریسک پوسیدگی دندان را افزایش میدهد

1393/09/20 730 بازدید چاپ

تیمی از محققین در آلمان متوجه شده اند که افزایش میزان ورزش کردن ریسک پوسیدگی دندان و از دست دادن زودهنگام دندان را افزایش می دهد. محققین وضعیت دهان و دندان تعدادی از ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات ورزشهای سه گانه را بررسی کرده و دریافته اند که افرادی که بطور منظم ورزش می کنند  ریسک بالایی از پوسیدگی دندانها را دارند. 70 نفر در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند که تعدادی از آنان ودونده و تعدادی در رشته پرتاب دیسک فعالیت می کرده اند.  افزایش ریسک در میان دوندگان ممکن است بدلیل این باشد که در این ورزش خاصیت قلیایی بزاق افزایش می یابد و شرایط بهتری برای رشد باکتری های مضر ایجاد می شود.

ارسال دیدگاه جدید

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات