بیماریهای پریودنتال با ریسک بیماریهای کلیوی ارتباط دارند

1393/09/19 693 بازدید چاپ

مطالعات اخیر نشان داده است که بیماری پریودنتال فرد را نسبت به بیماری کلیوی مستعد تر می کند.   

این مطالعات در امریکا نشان داده است که نرخ نارسایی کلیه در افرادی که بیماری پریودنتال دارند در مقایسه با افرادی که این بیماری را ندارند 4 برابر بیشتر است.

ارسال دیدگاه جدید

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات