تنباکوی سیگار میکروبها را مرتجع تر می کند

1396/11/23 376 بازدید چاپ

یک بررسی صورت گرفته روی میکروارگانیسمهای میکروبیولوژیکال نشان می دهد دود سیگار و اجزا آن دندان را مستعد شکل گیری بایوفیلم ها می کنند.

دهان یکی از آلوده ترین اجزا بدن است که خانه میلیون ها میکروب است. اما دود سیگار میتواند چرخه ای را که افزایش دهد که باعث می شود باکتری های مشخصی از جمله Porphyromonas gingivalis نه تنها در دهان لانه کنند بلکه شهر مستحکمی را در دهان ساخته و با سیستم ایمنی بدن به مبارزه برخیزند.

محققین دانشگاه Louisville در امریکا،  در مورد اینکه سیگار چگونه می تواند منجر به استعمار باکتری در بدن شود توضیح دادند. یافته ای اولیه آنها نشان می دهد دود سیگار و اجزا آن علاوه بر تضعیف سیستم ایمنی بدن، شکل گیری بایوفیلمها را با چندین پاتوژن دیگر از جمله Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans, Klebsiella pneumonia and Pseudomonas aeruginosa تسریع می نماید. زمانیکه پاتوژن خود را همراه با یک بایوفیلم پخش می کند، ریشه کن کردن آن دشوار می شود زیرا  مانند بایوفیلمها یک مانع فیزیکی را در مقابل واکنش ایمنی میزبان ایجاد می نمایدکه میتواند نسبت به آنتی بیوتیکها مقاوم باشد و بعنوان مخزنی مقاوم برای عفونت عمل میکند. در ایالت متحده، نرخ مصرف سیگار بسیار بالاست، تحقیقات تکمیلی در این زمینه همچنان ادامه دارد.

ارسال دیدگاه جدید

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات