ثبت عکسهای سلفی در هنگام مسواک زدن می تواند مهارتهای بهداشت دهان و دندان را افزایش دهد

1396/08/30 383 بازدید چاپ

بر اساس مطالعات جدید صورت گرفته، ثبت ویدئوهای سلفی از مسواک زدن توسط گوشی های هوشمند می تواند به مردم در بهبود تکنیکهای سلامت دهان و دندان کمک نماید.

افراد مشارکت کننده در این بررسی سلفی در حین مسواک زدن از خود گرفتند و در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشتند. مطالعات نشان میدهد با مشاهده این فیلمها بهداشت دهان و دندان افراد 8درصد بهبود یافت ولی تغییری در تایم مسواک زدن  ایجاد نگردید.

در حالیکه اغلب افراد توانایی صحیح مسواک زدن دندانهایشان را دارند، اغلب بدلیل تکنیکهای نادرست این کار را انجام نمی دهند.   یکی از محققین می گوید اغلب مسواک زدن بدون نظارت مناسب یادگرفته شده و انجام می شود. تغییر عادات اشتباه مسواک زدن به زمان زیاد و آموزش نیاز دارد. بر اساس این مطالعه ثبت سلفی ها می تواند به بهبود مسواک زدن کمک نماید. بیماران میتوانند از متخصصان دندانپزشکی در مورد نحوه مسواک زدن خود فیدبک بگیرند.

ثبت سلفی هایی از روشهای مناسب و صحیح مسواک زدن می تواند عادات غلط را از بین ببرد، مشارکت کنندگان را از روشهای صحیح مسواک زدن آگاه سازد و تغییرات رفتاری اساسی بوجود آورد. نتایج این طرح پایلوت در the Indian Journal of Dental Research  به چاپ رسیده است و محققین بر این عقیده اند این گونه سلفی ها می توانند در جا انداختن مفهوم دندانپزشکی مفید باشند.

گرفتن ویدئوها و عکسهای سلفی در زمینه های پزشکی جهت ارزیابی، مانیتور و تعیین روند پیشرفت بیماریها و موثر بودن درمان بطور روز افزونی در حال افزایش است که این امر as mobile health, یا "mHealth"  نامیده می شود.  ترویج گرفتن سلفی یک استراتژی mHealth برای ایجاد عادات جدید، کمک به دندانپزشکان و بیماران جهت تمرکز بیشتر روی پیشگیری بیش از درمان (که بیشتر در دندانپزشکی به آن پرداخته میشود) میباشد.

ارسال دیدگاه جدید

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات