سفید کننده های جدید دندان بدون تاثیرات جانبی

1396/04/04 428 بازدید چاپ

بر اساس جدیدترین مطالعات ADA سفید کننده های جدید دندان می توانند که توانایی بهبود طبیعی  دندان را ارتقا دهند بزودی در قالب ژلها و نوارها به بازار عرضه خواهند شد. این سفید کننده جدید حاوی مواد معدنی دندان می باشد.

سفید کردن اغلب از طریق منافذ دندان صورت می گیرد. یکی از عوارض جانبی سفید کردن دندان حساسیت موقت این منافذ به هوا و آب سرد و گرم می باشد. بزاق حاوی مواد معدنی است که این منافذ را می بندند اما این فرایند کند است.

مصرف سفید کننده ای حاوی مواد معدنی باعث از بین رفتن اثر جانبی سفید کردن می شود. این سفید کننده های جدید بزودی به بازار عرضه خواهند شد.

ارسال دیدگاه جدید

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات