بیماریهای پریودنتیست با بیماریهای قلبی-عروقی ارتباط دارد

1395/11/02 641 بازدید چاپ

بر اساس آخرین تحقیقات صورت گرفته، بیمارانی که بیماریهای پریودنتیست دارند، بویژه عفونتهایی که منجر به غلظت بالای پاتوژن ها در خون می شود، ریست بیماریهای قلبی عروقی (CHD) را افزایش می دهند.

تورم مزمن به هر دلیلی که باشد باعث ریسک قلبی-عروقی می شود. همچنین بیماریهای پریو میتواند یکی از عوامل  آغازگر تورم های مزمن باشد.

محققین ارتباط بین CHD و بیماریهای پریود را با تمرکز بر روی ویژگی های میکروبی اختلالات مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که ارتباط معناداری بین سطوح بالای پاتوژن های پریودنتال و حضور CHD وجود دارد. همچنین ارتباطی بین تعداد در پاکتهای پریودنتال actinomycetemcomitans  و مشاهده CHD  گردید.

ارسال دیدگاه جدید

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات