خمیرهای مصنوعی جدید پوسیدگی های اولیه دندان را ترمیم می کنند

1395/08/26 1180 بازدید چاپ

به لطف جدید ترین ابتداع دانشمندان ژاپنی، درمان پوسیدگی دندان در مراحل اولیه ساده تر و با درد کمتری همراه خواهد بود. محققین ژاپنی یک مینای مصنوعی ساخته اند که میتواند پوسیدگی های اولیه دندان را بدون نیاز به فرز و پر کردن دندان، ترمیم کند.

این خمیر سفید کریستالی بدون نیاز به حدف و درآوردن ناحیه پوسیدگی، میتواند مینای دندان را بازسازی نماید. این خمیر پوسیدگی های کوچک را ترمیم کرده و  به پیشگیری از ایجاد پوسیدگی های جدید کمک می نماید.

دانشمندان این ماده جدید را روی پوسیدگی های اولیه دندان مولار امتحان کرده و پس از بررسی های میکروسکوپی دریافتند این ماده با مینای طبیعی دندان یکپارچه شده است. اما محققین هشدار داده اند که این ماده نباید با لثه ها برخورد کند زیرا به سبب غلظت بالای پروکسید هیدروژن منجر به تورم می شود.

ارسال دیدگاه جدید

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات