آیا بیش از 8 دندان پر شده دارید؟ این کار سطح جیوه در خون شما را ‏افزایش خواهد داد

1395/08/18 633 بازدید چاپ

ترمیم های دندانی از آمالگام، که ترکیبی از جیوه، نفره، قلع و دیگر فلزات می باشد تشکیل شده است و بر اساس مطالعات جدید، سطح جیوه در خون شما را افزایش می دهد. امروزه پوسیدگی یکی از بیماریهای متداول محسوب می شود. اکثر مردم تجربه پر کردن دندان را دارند، اما نوع موادی که برای این کار مورد استفاده قرار گرفته است اهمیت دارد. جیوه یکی از مهمترین دغدغه ها در مورد آمالگام ها می باشد. بر اساس این مطالعه محققین دریافته اند جیوه مورد استفاده قرار گرفته در پر کردن دندان بسیار سمی و خطرناک میباشد.

بر اساس یافته های سم شناسان، ما می دانیم که جیوه سمی است، اما این امر به میزان دوز آن بستگی دارد. بنابراین اگر ما یک پردگی داشته باشیم، ممکن است مشکلی نباشد، اما اگر بیش از 8 دندان پر شده داشته باشید، ریسک تاثیرات منفی بالاترمی رود. افرادی که تعداد زیادی پرکردگی داشته و از طریق دیگر منابع از جمله غذاهای دریایی یا محیط کاری نیز در معرض جیوه هستند، بیشتر در مخاطره می باشند.

نتایج این بررسی نشان می دهد میزان جیوه موجود در خون افرادی با بیش از 8 پرکردگی 150 برابر بیش از دیگران است.

ارسال دیدگاه جدید

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات