وحشت از دندانپزشکی

1395/08/17 577 بازدید چاپ

تحقیقات روانشناسی نشان میدهد ترس از دندانپزشکی یک علت  ژنتیکی دارد. محققین دریافته اند همان ژنهایی که باعث ترس از درد می شوند باعث ترس از دندانپزشکی نیز می گردند. این یافته ها اطلاعات جدیدی را فراهم می آورد که تاثیر چگونگی ترس از درد روی ترس از دندانپزشکی را مشخص می سازد.

محقیین  همچنین دریافته اند که این ترس یک عامل ژنتیکی است که فرزندان از والدین خود به ارث می برند، عوامل محیطی نیز در میزان این ترس تاثیر دارند.  این مطالعه با فراهم آوردن اطلاعات بیشتری در مورد ترسهای مربوط به دندانپزشکی به بهبود درمانها در آینده کمک خواهد نمود.

ترس از دندانپزشکی نسبتا متداول است و 10 تا 20 درصد بزرگسالان از آن رنج می برند. این ترس می تواند باعث تاخیر در درمان و در نتیجه نامساعدتر شدن وضعیت سلامت دهان و دندان فرد شود.   

محققین در تلاش برای یافتن علل بیشتر این ترس و برطرف کردن آن هستند.

ارسال دیدگاه جدید

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات