دندانپزشکان معروف دنیا

1395/08/10 525 بازدید چاپ
  • Paul Revere– بخاطر سوار کاری و کار روی نقره جات معروف بود،  و تبلیغات دندانپزشکی خود را در روزنامه بوستون چاپ می کرد. در واقع او نخستین فردی بود که برای شناسایی جسد یک سرهنگ که به قتل رسیده بود از طریق بررسی دندانها، بکار گرفته شد.
  • George Grant - توپ چوبهای گلف را اختراع کرد.
  • Zane Gray – بهترین رمان غربی را نوشت
  • نخستین دندانپزشک در سال 1844 از اکسید نیتروژن (گاز خنده) برای ایجاد بی حسی در دندانپزشکی  استفاده کرد.

ارسال دیدگاه جدید

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات