ایمنی استفاده از اکسید نیتروژن در مطب دندانپزشکی

1395/07/24 518 بازدید چاپ

یک مرد مسن بعد از اشتباهی در فشردن تپانچه بجای تلفن (زمانیکه تحت تاثیر اکسید نیتروژن بود) به خودش شلیک کرد.

این مرد 72 ساله جهت چکاپ روتین دندانپزشکی نزد دندانپزشک مراجعه کرد. در این مطب دندانپزشک وی او را در معرض اکسید نیتروژن قرار داد، که تحت عنوان گاز خنده نیز شناخته می شود، و برای آرامش بیمار قبل از پروسیجرهای خاصی انجام می شود. تاثیرات اکسید نیتروژن شامل سبکی سر و احساس مور مور در بازرو و ران ها می باشد. اما در برخی از موارد گاز خنده می تواند خطرناک باشد، بویژه زمانیکه بیمار با خود سلاح حمل میکند. به گفته پزشک، زمانیکه این مرد تحت تاثیر این گاز گیج و منگ شد به اشتباه بجای فشردن کیبورد تلفن، تپانچه را فشرد و به خود شلیک کرد.

ارسال دیدگاه جدید

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات