بیماری لثه با مرگهای مربوط به نارسایی های کلیوی در ارتباط است

1395/07/12 606 بازدید چاپ

تحقیقات جدید نشان می دهد بیمارانی که بیماریهای مزمن کلیوی دارند و بیماری لثه حاد یا پریودنتیست دارند احتمال مرگشان بالاتر از بیمارانی است که بیماری کلیوی داشته و مشکلات لثه ندارند.

دهان دروازه ورود باکتری به جریان خون از طریق لثه بوده و  نقطه دسترسی و ورود باکتری به جریان خون از طریق لثه ها میباشد.

این مطالعه روی 13734 نفر صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که 861 نفر (6%) شرکت کنندگان در طرح تحقیقاتی بیماری های مزمن کلیوی داشته و بطور متوسط 14.3 سال سن داشته اند. تیم تحقیقاتی اکنون بدنبال بررسی ارتباطات نزدیکتر بین بیماری لثه و بیماری کلیوی می باشد، تا بررسی کنند که آیا بین علل بوجود اورنده بیماری لثه و بیماری کلیوی ارتباطی وجود دارد یا خیر.

ارسال دیدگاه جدید

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات