تماشای کارتون می تواند به کاهش اضطراب کودکان در هنگام درمان ‏دندانپزشکی کمک نماید

1395/06/14 615 بازدید چاپ

اضطراب دندانپزشکی حین درمان، در کودکان متداول است. مطالعات نشان می دهد از هر 5 کودک مدرسه ای 1 نفر از دندانپزشکی هراس دارد. کودکانی که فوبیای دندانپزشکی دارند، درد بیشتری را تجربه می کنند و در هنگام درمان آشفته تر می شوند.

هرچند مطالعات نشان داده است که پرت کردن حواس از طرق سمعی و بصری (از جمله بازیهای ویدئویی و تماشای تلویزیون) می تواند در کاهش اضطراب و درد برداشت شده توسط کودک در هنگام اجرای کوتاه مدت پروسیجرهای پزشکی مفید باشد، در مورد اینکه آیا این حواس پرتی در طول پروسیجر دندانپزشکی مفید است یا خیر بشدت تردید وجود داشته است. این بررسی ها تاکنون نتایجی ضد و نقیض ارائه داده اند.  در نتایج این بررسی که روی تعدادی از کودکان صورت گرفت مشخص گردید استفاده از کارتونهای سمعی و بصری منجر به کاهش درد و اضطراب کودکان شده است و این کودکان همکاری بیشتری با دندانپزشک از خود نشان دادند بویژه در هنگام تزریق بی حسی.  نتایج این بررسی نشان میدهد که این روش تکنیک مفیدی برای آرام کردن کودکان و حصول اطمینان از این امر است که میتوانند درمان مورد نیاز را روی کودک انجام دهند.

ارسال دیدگاه جدید

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات