‏محققین ژن عامل شکاف لب و سندروم بشقابی را شناسایی کردند

1395/03/30 690 بازدید چاپ

شکاف لب و سندروم بشقابی متداولترین ناهنجاری هنگام تولد است و می تواند به شکل شکاف لب یا شکاف کام، یا هر دو ظاهر شود. در حدود 70% افرادی که به این ناهنجاری مبتلا هستند یک جهش ژنتیکی بنام  interferon regulatory factor 6 (IRF6) وجود دارد.

یک ژن جدید بنام GRHL3 کشف شده است که عامل اغلب شکلهای مختلف سندروم شکاف لب و سندروم بشقابی میباشد. بمنظور بررسی نقش GRHL3 در ناهنجاریهای دهانی، 6 لابراتوار  مطالعات روی جهش ژنتیکی در مدلهای ماهی زبرا و  موش مورد بررسی قرار دادند. آنها دریافتند که فقدان GRHL3 در موش نمی تواند یک صفحه ی مناسب را شکل دهد و فرد با شکاف کام متولد می شود. محققین چنین استنتاج کردند که هر دو ژن برای شکل گیری مناسب کام نیاز می باشد، هر چند کارکردهای این دو ژن متفاوت است اما مسیرهای مولکولی آنها همگرا هستند.  این مطالعه بر اهمیت افزایش آگاهی بیماران در شناخت مکانیسم این بیماری تاکید می کند.

مرجع خبر

ارسال دیدگاه جدید

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات