‏سیگار کشیدن در دوران بارداری می تواند منجر به افزایش ریسک شکاف کام (سندروم لب شکری) نوزاد ‏شود

1395/03/30 629 بازدید چاپ

بر اساس جدیدترین یافته های محققین شواهدی وجود دارد که نشان می دهد سیگار کشیدن مادر در اوایل دوران بارداری با شکاف کام کودک مربوط است. این بررسی نشان می دهد که تنباکوی سیگار شامل در حدود 7000 جزء است که با رشد نرمال ارگانهای جنین ارتباط دارد و می تواند منجر به آسیبهایی از جمله عدم تشکیل لب بالایی یا کام کودک بطور صحیح شود.

بر اساس بررسی های صورت گرفته در امریکا سالانه 7000 نوزاد با مشکل شکاف کام متولد می شوند، که سیگار کشیدن ریسک چنین مواردی را 30 تا 50 درصد افزایش می دهد. همچنین این گزارش تاکید میکند جنین بیشترین تاثیر را 15 تا 60 روز بعد از بارداری میگیرد. بعنوان مثال که بافت لب بین هفته چهارم تا هفتم بارداری تشکیل می شود و عدم تشکیل کامل لب بالایی در همین دوران ممکن است رخ دهد. همچنین سقف بالایی دهان در هفته 6 تا 9 بارداری تشکیل می شود و شکاف کام در همین دوران می تواند رخ دهد.

ارسال دیدگاه جدید

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات