سفید کردن به مینای دندان آسیب نمی رساند

1395/02/21 790 بازدید چاپ

پژوهشهای صورت گرفته توسط موسسه São Leopoldo Mandic و مرکز تحقیقات برزیل تغییرات در کلسیم و فسفر مینای دندان را بعد از انجام درمان خانگی و داخل مطلب بلیچینگ مورد بررسی قرار داده است.

بسیاری از افراد معتقدند بلیچینگ روی مینای دندان تاثیر می گذارد، اما باید بگوییم در ایجاد مجدد مواد معدنی بزاق مهمترین نقش را ایفا می کند. تا کنون شواهد مستدلی دال بر کاهش غلظت کلسیم و فسفر بر اثر انجام بلیچینگ گزارش نشده است.در این بررسی محققین 80 بیماری را که پوسیدگی و مشکلات لثه نداشتند، اما تجربه انجام بلیچینگ را داشتند مورد مطالعه قرار دادند. دندان این افراد قبل از بلیچینگ، طی بلیچینگ و 7 تا 14 روز بعد از بلیچینگ بررسی گردید و مشخص شد هیچگونه تغییری در میزان غلظت فسفر و کلسیم در این سه زمان ایجاد نشده است. این احتمالا بدلیل خاصیت حفاظتی بزاق است، که ترقیق را انجام داده، و یونهای کلسیم و فسفر را برای بازسازی مینا ایجاد می کند، و ظرفیت را تعدیل مینماید.

نتایج مطالعات نشان می دهد انجام بلیچینگ با Opalescence Boost PF ، که بمدت 4 هفته (هر هفته یکبار) انجام می شود تغییر محسوسی در سختی مینا ایجاد نمی نماید، پس می توان چنین استنتاج نمود که استفاده مناسب از بلیچینگ تاثیر مضری روی ساختار سطح مینا نخواهد داشت.

رفرنس

ارسال دیدگاه جدید

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات