‏نانو فیلم ها می توانند حیات را به دندان مرده بازگردانند

1394/11/10 835 بازدید چاپ

در حالیکه پروسیجر روت کانال نرخ موفقیت بالایی دارد، اما منجر به از بین رفتن حیات دندان می شود. اما هم اکنون دانشمندان فیلم دندانی با ابعاد نانو را ابداع کرده اند که ممکن است حیات را به دندان مرده بازگرداند. روت کانال فضایی داخل دندان است. بافت نرم یا پالپ حاوی عصبهای دندان و مجراهای خونی است که این حفره ی طبیعی را پر می کنند. اگر پالپ یا عصب آسیب ببیند، برای مثال پوسیدگی یا ترک خوردن دندان، می تواند منجر به عفونت در دندان شود. در صورت عدم درمان، یک آبسه میتواند ایجاد شده و منجر به آسیب استخوان اطراف دندان شود.

در سالهای گذشته، دندانهایی که پالپ آسیب دیده داشتند کشیده می شدند. اخیرا، روت کانال تراپی به دندانپزشکان این امکان را میدهد بافت آسیب دیده را خارج کرده و دندان را حفظ کنند.

درمان اندو، ارتقا بافتها جهت جایگزینی پالپ آسیب دیده است، که بطور بالقوه انقلابی را در درآوردن پالپ ایجاد می کند.

دندانپزشکان ماده ای را بنام آلفا ملانوسیت را با تحریک کننده ی هورمون ترکیب کرده اند (یا آلفا MSH)، که خاصیت ضدتورمی دارد، و بطور وسیعی از پلیمر برای تولید ماده ای استفاده می کند که با تورم های ایجاد شده در سلولها در پالپ دندان مبارزه می کند. نانوفیلمهای حاوی alpha-MSH می توانند به احیا دندان آسیب دیده کمک نمایند و حتی نیاز به پروسیجر روت کانال را کاهش دهند. این مقاله اخیرا در ACS Nano به چاپ رسیده است.

ارسال دیدگاه جدید

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات