‎31% ‎‏ کودکان بسبب مشکلات دندانی از مدرسه غیبت می کنند

1394/11/07 884 بازدید چاپ

بر اساس گزارش Delta Dental of Arizona  31% والدین امریکایی اظهار داشته اند که کودکان آنها در سنین بین 6 تا 12 سال بسبب مشکلات دندانی به مدرسه نرفته اند.

بطور ویژه 18% والدین گزارش کرده اند که کودکان آنها بسبب این مشکل حداقل نیمی از روز را غیبت داشته اند، 4% گفته اند کودکشان یک روز کامل را از دست داده، 4% گزارش کرده اند  کودکشان 2 روز و 6% گزارش کرده اند 3 روز یا بیشتر را از دست داده اند.

همچنین کودکانی که والدین آنها  در سنین بین 35 تا 44 بوده اند 35% غیبت، کودکان والدین 18 تا 34 سال 34% غیبت و کودکان والدین 45 سال و بالاتر 19% غیبت بسبب مشکلات دندانی داشته اند.

با تشویق عادات غذایی و بهداشتی مناسب در منزل والدین می توانند از این غیبتها و نیز درد دندان فرزندشان جلوگیری نمایند. برای مثال لزوم مسواک زدن حداقل بمدت دو دقیقه و دو مرتبه در روز و نیز استفاده ی روزانه از نخ دندان.

بنظر می رسد بین غیبت از مدرسه و عادات بهداشتی یک همپوشانی وجود دارد. 60% والدینی که فرزندشان هیچ غیبتی بدلیل مشکلات دندانی نداشته ابزار کرده اند فرزندشان بیش از دو بار در روز مشواک می زند و 36% گفته اند کودکشان بیش از یکبار در روز مسواک می زند. برعکس، 21% والدینی که کودکشان بدلیل مشکلات دندانی غیبت داشته گفته اند که فرزندشان تنها یکبار در روز و حتی کمتر مسواک می زند، و 19% گفته اند فرزندشان یکبار در روز یا کمتر از نخ دندان استفاده می کند.

البته چکاپهای دوره ای (2 بار در سال) در کاهش این غیبتها نقش مهمی را ایفا می کند. بر اساس مطالعات صورت گرفته  پوسیدگی دندان که بمقدار قابل توجهی قابل پیشگیری است 5 مرتبه متداولتر از آسم و 7 مرتبه متداولتر از تب است. در واقع 66% والدینی که کودکشان هیچ غیبتی نداشته گفته اند فرزندشان را در سال گذشته جهت چکاپ و معاینه نزد دندانپزشک برده اند، در حالیکه تنها 5% والدینی که فرزندشان 3 یا تعداد بیشتری غیبت بدلیل مشکلات دندانی داشته چنین کار را انجام داده اند.

این مطالعه روی 1325 نفر از والدین کودکان 12 سال و کمتر طی سالهای 2014 تا 2015 صورت گرفته است.

See more at: http://www.dentistrytoday.com/news

ارسال دیدگاه جدید

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات