تاثیر مثبت برنامه های آموزش بهداشت دهان و دندان در مدارس

1394/11/01 888 بازدید چاپ

بدلیل مصرف تنقلات حاوی قند و ارزیابی مراقبت ناکافی، پوسیدگی دندان یک مشکل رو به رشد است، بویژه در میان کودکان. بر اساس جدیدترین بررسی های صورت گرفته، برنامه های بهداشت دهان و دندان می تواند بسیار موثر بوده و در کاهش پوسیدگی و تغییر عادات بلند مدت سلامتی در کودکان تاثیر گذارد.

این مطالعه روی کودکان 10 و 11 ساله صورت گرفته است. نخستین گروه 120 دانش آموز بودند که برای مدت 3 ماه تحت آموزش نحوه مسواک زدن و استفاده از نخ دندان قرار گرفتند. گروه دوم 120 دانش آموزی بودند که این توصیه ها و آموزشهای بهداشتی را دریافت نکردند.

هر دو گروه در ارزیابی از طریق پرسشنامه مشارکت کردند و در حدود 10 سال بعد معاینات دندانپزشکی روی آنها صورت گرفت.

نتایج این معاینات نشان داد آنهایی که آموزش دیده بودند 16.9% پلاک دندانی دارند، در حالیکه این نرخ در افرادی که توصیه های بهداشتی را دریافت نکرده بودند 32.6% ارزیابی شد. همچنین، پوسیدگی، از دست دادن دندان و دندانهای پر شده و سطوح پوسیده شده، شکسته و پر شده در کسانیکه آموزش دیده بودند به ترتیب 4.1 و 6.6 بوده است ، در حالیکه این میزان در گروه دوم به ترتیب 6.2 و 11 بود.

علاوه بر اطلاعات کلینیکی، گروهی که توصیه های و آموزشهای دندانپزشکی را دریافت کرده بودند، بطور قابل ملاحظه ای در دانش دندانی، عادات، و شرایط دهان و دندان بهتر از گروه دوم بودند. بر اساس این بررسی، محققین چنین استنتاج کردند که آموزش هدفمند بهداشت دهان و دندان در مدارس می تواند تاثیرات بلند مدت روی کودکان داشته باشد.

See more at: http://www.dentistrytoday.com/news

ارسال دیدگاه جدید

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات