تکنیکهای مختلف استفاده از دهانشویه موثر هستند

1394/10/30 814 بازدید چاپ

خوشبختانه تحقیقات جدید نشان داده است که ارائه دهندگان خدمت می توانند از اسپری ها یا اسفنج های کتان برای کارایی اجرای شستشوی دهان استفاده نمایند.

این مطالعه روی  5 مرد سالم و 16 زن سالم  در سنین بین 18 تا 22 سال انجام گرفته است، که از یک هفته قبل از شروع آزمایش و در طول مدت آزمایش 2 بار در روز با استفاده از مسواکهای استاندارد و آب فلورایده 1,000-ppm مسواک می زدند. آنها همچنین از دهانشویه 0.05% sodium-fluoride, 226-ppm استفاده می کردند.  

هدف استفاده از دهانشویه از طریق آبکشی، اسپری، و استفاده از اسفنج کتانی بود، که هر روش بمدت یک هفته اجرا گردید، که نمونه بزاق پس از 2، 5، 10، 20، 30، 60 و 120 دقیقه از استفاده از هر دهانشویه فلوراید گرفته شد.

تکنیکهای اسپری و اسنفج سطح مشابهی از فلوراید را در تمامی بزاق در مقایسه با روش آبکشی (قرقره کردن) نشان دادند. محققین نتیجه گیری کردند که متدهای اسپری و اسنفج در مقایسه با قرقره کردن موثر تر هستند. ارائه دهندگان خدمت ممکن است استفاده از این دو روش را برای درمان بیمارانی با بیماریهای مزمن یا حاد که ناتوانی داشته و خودشان نمی توانند از دهانشویه استفاده کنند توصیه می کنند.

See more at: http://www.dentistrytoday.com/news

ارسال دیدگاه جدید

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات