استرس بیشتر مادران = پوسیدگی های دندانی بیشتر کودکان ‏

1394/10/28 675 بازدید چاپ

مادر بودن پر از استرس هاست، و این استرس مخاطرات سلامتی بسیاری را بدنبال دارد. بر اساس جدیدترین مطالعات صورت گرفته در کالج سلطنتی لندن، یکی از این ریسکها داشتن کودکانی با پوسیدگی های دندانی بالاتر است. داشتن استرس همچنین در شیردهی کودک و مراجعات کمتر به دندانپزشکی اطفال تاثیر می گذارد.

محققین تحقیقات خود را روی 716 مادر و فرزند انجام دادند، کودکان در رنج سنی 2 تا 6 سال و مادران در رنج سنی 30 تا 36 سال بوده اند. بر اساس این بررسی میزان پوسیدگی روی کودکانی که مادرانشان  استرس مزمن داشته اند 44.2% و در کودکانی که مادرانشان استرس نداشته اند 27.9% بوده است.

این مطالعه همچنین وضعیت اجتماعی مادران را در نظر گرفته است. بر این اساس بین وضعیت اجتماعی، استرس و پوسیدگی دندان رابطه مستقیمی وجود دارد.

این مطالعه نشان می دهد مادرانی با سطح درآمد کمتر کمتر تمایل به شیردهی فرزند خود با شیر مادر و نیز بردن کودکشان نزد دندانپزشک دارند. بنابراین این بسیار اهمیت دارد که این ارتباطات  درک و تحلیل شوند تا بتوان گامی مثبت در راستای ارتقا سلامت دهان و دندان کودکان برداشت.

See more at: http://www.dentistrytoday.com/news

ارسال دیدگاه جدید

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات