مسواک زدن بلافاصله بعد از خوردن غذا مفید است

1394/10/23 762 بازدید چاپ

بر اساس جدیدترین مطالعه انجام شده توسط Japan Society of Pediatric Dentistry  مسواک زدن بلافاصله بعد از صرف وعده غذایی موجب هیچ مشکلی نمی شود. در سالهای اخیر، اغلب دندانپزشکان توصیه می کنند که 30 تا 60 دقیقه بعد از خوردن مسواک بزنید. طبیعت اسیدی بسیاری از غذاها می تواند قبل از انتشار اسیدیتی به اطراف و آسیب به مینا و عاج  فرو می نشیند.  

مطالعات قبلی تاثیر وی مینا زمانیکه بعد از خوردن مسواک زده می شود را مورد بررسی قرار داده بود. اما Japan Society of Pediatric Dentistry  ادعا می کند که  مینا به میزان کافی  برای جلوگیری از این آسیب قوی است، بنابراین این مطالعات تجسم دقیقی از آنچه در نتیجه مسواک زدن پس از خوردن غذا رخ می دهد نشان نداده بودند. Japan Society of Pediatric Dentistry   همچنین مخالف این امر است که اگر یک ساختاری از پلاک ناشی از ذرات غذا در دهان وجود داشته باشد، این امر مشکلی بزرگتر از مسواک زدن بلافاصله بعد از خوردن غذا است

پلاک دارای کربوهیدراتهای پوسیدگی است که حاوی باکتری هایی است که اسید تولید می کند. بنابراین، Japan Society of Pediatric Dentistry  بیان می کند که   با مسواک زدن بلافاصله بعد از خوردن، از ایجاد هرگونه ذرات غذایی جلوگیری خواهد شد.

مطالعات بیشتری برای یافتن پاسخی  قطعی تر در رابطه با آنچه برای سلامت دهان و دندان مضر تر است – مسواک زدن بلافاصله بعد از خوردن غذا یا مسواک زدن حداقل 30 دقیقه بعد از خوردن غذا- مورد نیاز است.

ارسال دیدگاه جدید

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات