دو سوم کودکان از خدمات پیشگیرانه دهان و دندان استفاده نمی کنند

1394/10/14 843 بازدید چاپ

یک مطالعه روی بیش از 97 میلیون مشتری دندانپزشکی نشان می دهد که دو سوم کودکانی که در معرض ریسک بالای پوسیدگی هستند توصیه های دندانپزشکی پیشگیرانه را رعایت نکرده اند.  بر اساس نتایج این مطالعه 27% کودکان تا سن 18 سال در معرض ریسک بالای ایجاد پوسیدگی هستند. از این کودکان:

  • 65% دو بار در سال فلوراید ترابی را دریافت نکرده اند
  • 68% از کودکان 6 تا 9 سال روی نخستین دندان دائمی مولار خود سیلنت دریافت نکرده اند
  • 85% از آنان در سنین بین 10 تا 14 سال روی دومین دندان دائمی مولار خود سیلنت دریافت نکرده اند

ADA پیشنهاد می کند کودکانی که دو بار در سال فلوراید ترابی را دریافت نکرده اند و روی نخستین و دومین دندان دائمی مولار خود سیلنت دریافت نکرده اند ریسک پوسیدگی بالاتری دارند

هر چند  کودکانی که در معرض ریسک بالای پوسیدگی هستند تنها کسانی نیستند که درمان پیشگیرانه دریافت نکرده اند. مطالعات همچنین نشان می دهد که یک چهارم کودکان در سنین بین 3 تا 18 سال هرگز به دندانپزشک مراجعه نکرده اند، و احتمال مراجعه ی کسانیکه کمتر از 3 سال سن دارند به دندانپزشک، بسیار اندک است. در واقع، 71% کودکان زیر 3 سال هرگز به دندانپزشک مراجعه نکرده اند.

«بیماریهای دندانی مانند پوسیدگی دندان و بیماری لثه قابل پیشگیری هستند، بنابراین بسیار اهمیت دارد که کودکان و بزرگسالانی که ریسک بالای ابتلا به این بیماریها را دارند باید بطور کامل از خدمات پیشگیرانه استفاده نمایند.

ارسال دیدگاه جدید

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات