تنها نیمی از دندانپزشکان در هنگام درمان ریشه از پوشش محافظ دهان استفاده می کنند

1394/09/24 684 بازدید چاپ

تنها در حدود 47% دندانپزشکان در هنگام درمان ریشه از پوشش محافظ دهان استفاده می کنند،  همچنین 17% دندانپزشکان همواره (%90 تا 99% موارد) از پوشش محافظ دهان استفاده می کنند. در کتب استاندارد توصیه شده است که هنگام انجام درمان ریشه همواره از پوشش محافظ دهان استفاده شود، چرا که استفاده از آن از پاشش باکتریهای موجود در بزاق روی دندانهای دیگر جلوگیری کرده و ایمنی بیمار و موفقیت درمان را ارتقا می دهد.  این مطالعه روی 1490 دندانپزشک صورت گرفته است.

دندانپزشکانی که از پوشش محافظ دهان استفاده نمی کنند معتقدند این کار زمانبر، ناراحت کننده، غیر کارامد و دشوار می باشد. کلنسین ها گفته اند که هیچگونه مشکلی بعلت عدم استفاده از محافظ دندان در بیماران بوجود نیامده است. آنها همچنین گفته اند که استفاده از محافظ دشوار بوده و  برخی از بیماران تمایل به استفاده از آن ندارند. برخی از دندانپزشکان گفته اند بجای محافظ دهان از ابزار ایمن و کارامدی برای جدا کردن دندان استفاده می کنند که جمله ی رولهای کتان.

این تفاوت دیدگاهها مبین علت تفاوت در عمل با استانداردهای مصوب می باشد.

See more at: www.dentistrytoday.com/news/industrynews

ارسال دیدگاه جدید

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات