کشف مکانیسم ترمیم دندان با استفاده از سلولهای بنیادین

1394/09/23 1104 بازدید چاپ

محققین دانشگاه پاریس مکانیسمی طبیعی را کشف کردند که از آن می توانند جهت ترمیم دندان استفاده نمایند. این مکانیسم می تواند استراتژی درمانی بی سابقه ای را در زمینه سلولهای بنیادی دندان پیش روی محققین نهاده و آنها را قادر می سازد به روش ترمیمی طبیعی دندانها پی ببرند.

در این تحقیق، پژوهشگران با موفقیت  سلولهای بنیادین دندان را از پالپ در دندان موش استخراج کرده و جدا نمودند. بر اساس این اطلاعات، پژوهشگران آنالیز کاملی را روی پنج گیرنده ی دپامین و سروتونین انجام دادند و مشخص گردید که سلولهای بنیادین در زمینه ی ترمیم به حضور دوپامین و سروتونین واکنش نشان می دهند.

در ادامه محققین برای طبقه بندی گیرندگان تلاشهای را انجام داده و رده بندی مشخصی را کشف کردند. از 5 گیرنده، این درمان روی 4 موش نتیجه مثبت داشته و روی یکی بی نتیجه بود. بر اساس اطلاعات حاصل از این مطالعه، اکنون محققین می توانند جهت یافتن روشهای جدید ترمیم دندان تحقیقات خود را روی سلولهای بنیادی انسان آغاز نمایند. نتایج کامل این بررسی در ژورنال Stem Cells (سلولهای بنیادین) به چاپ رسیده است.

 See more at: dentistrytoday/news/todays-dental-news

ارسال دیدگاه جدید

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات