بسیاری از مردم بیماریهای پریودنتال شدید دارند

1394/09/18 776 بازدید چاپ

بر اساس جدیدترین مطالعات، بیماریهای پریودنتیست شدید ششمین مخاطره ی متداول در دنیا  در سال 2010 میباشد،

هدف این مطالعه جمع آوری دیتاها در رابطه با بیماریهای پریودنتیست شدید و بخش بندی این اطلاعات براساس کشور، گروه سنی و جنسیت می باشد.

این مطالعه نشان داد که 743 میلیون نفر از ییماریهای پریودنتیست رنج می برند. بین سالهای 1990 تا 2010 تعداد افراد مبتلا به بیماریهای پریودنتال 11.2 درصد بوده است. در سال 2010 ، 701 نفر در هر 100000 نفر به بیماریهای شدید پریودنتال مبتلا بوده اند، که این رقم در مقایسه با سال 1990 تفاوت محسوسی دارد.

ابتلا به این بیماری بین دهه سوم و چهارم زندگی افزایش یافته است. منطقه و کشوری که فرد در آن زندکی می کند نیز تاثیر مهمی در این امر دارد.

این اطلاعات اثبات می کند که بیماریهای پریودنتال تا چه حد جدی است. در هر صورت بیماری پریودنتال یک بیماری همه گیر است که ابتلا به آن در دنیا رو به افزایش است.

See more at: http://www.dentistrytoday.com/periodontitis

ارسال دیدگاه جدید

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات