سلامت دهان و دندان بهتر در زنان باردار با سن بالاتر

1394/09/18 799 بازدید چاپ

زنانی که در سنین بالاتر باردار می شوند در مقایسه با خانم هایی که در سنین کمتر باردار می شوند، از سلامت دهان و دندان بهتری برخوردارند.

موسسه ملی سلامت اخیرا مطالعه ای را روی 3971 زن باردار در سنین بین 15 تا 44 سال طی سالهای 1999 تا 2004 انجام داده است.  نتایج نشان می دهد زنان بارداری که در سنین بین 35 تا 44 سال هستند شرایط بسیاری خوبی از نظر سلامت دهان و دندان داشته اند. همچنین زنان غیر بارداری که در سنین 15 تا 24 سال بوده اند، سلامت دهان و دندان بهتری در مقایسه با زنان باردار در سنین بین 35 تا 44 سال داشته اند.

محققین از نتایج این بررسی ها چنین استنتاج کردند که رسیدگی بیشتر به بهداشت دهان و دندان زنان باردار و نیز آموزش آنان، بسیار ضروری است. پزشک زنان باید افراد باردار را ترغیب نماید که به دندانپزشک مراجعه کنند.

See more at: http://www.dentistrytoday.com/news

ارسال دیدگاه جدید

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات