درمان بدون درد دندان ‏

1394/09/18 776 بازدید چاپ

یک تکنیک جدید کشف شده است که ممکن است به انجام درمان  به شیوه ای بدون درد کمک نماید.

یک دستگاه شتاب دهنده ی  الکتریکی جدید ممکن است برای درمان دندان بدون نیاز به دریل کردن و پر کردن  پوسیدگی ها بکار روند. این متد در کالج  سلطنتی لندن ابداع شده است.

این تکنیک جدید با دیگر تکنیکها تفاوت دارد زیرا یک جریان الکترونیکی کوچک برای ورود مواد معدنی به دندان از قسمت آسیب دیده وجود دارد.

در حال حاضر مردم از فلوراید برای از بین بردن تاثیر منفی جراحی یا مواد اسیدی استفاده می کنند. اما این مواد شکری و اسیدی همیشه نمی توانند خنثی شوند.

این مشکل با استفاده از شتاب دهنده ی  الکتریکی حل خواهد شد.

در صورتیکه تمامی اهداف بخوبی پیش بروند، هزینه این درمان تقریبا مشابه با درمانهای دیگر دندانپزشکی خواهد بود. این کار حتی ممکن است برای سفید کردن دندان بکار رود.

http://www.dentistrytoday.com/news/todays-dental-news

ارسال دیدگاه جدید

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات