آبمیوه و نوشابه بدترین مواد برای دندان است

1394/09/01 724 بازدید چاپ

بر اساس جدیدترین پژوهش صورت گرفته توسط محققین هیچ چیز به اندازه ی نوشیدنی های حاوی قند منجر به فساد تدریجی دندانها نمی شود. این مطالعه نشان می دهد که تعداد زیادی از افراد بزرگسال علائم تحلیل دندان دارند. این تحلیل برای افرادی که نوشیدنی های قند دار و آبمیوه مصرف می کنند شدیدتر است.

اطلاعات گروآوری شده از طریق آنالیز دیتاهای حدودا 4000 نفر بدست آمده است. نتایج این آنالیزها نشان می دهد که 79% افراد علائمی از تحلیل دارند در حالیکه در 64% آنها این علائم خفیف بوده است. 10% افراد علائم در حد متوسط و 5% مشکلات شدید و حاد داشته اند. ضریب همبستگی بین افرادی که فرسایش دندانهایشان بالا بوده است و افرادیکه آبمیوه و نوشیدنی مصرف می کرده اند مشاهده گردید.

تمایل به مصرف شیر در افرادی که فرسایش کمتری دارند متدوالتر بوده است. این مطالعه نشان می دهد که ریسک تحلیل و فرسایش دندان در مردان دو برابر زنان است. همچنین فرسایش دندان در افراد مسن متداولتر است.

آب و شیر بهترین نوشیدنی هایی هستند که فاقد قند می باشند. بسیاری از نوشیدنی ها و ابمیوه ها دارای مقدار زیادی قند هستند.

تحلیل های دندانی که در ادامه ی در معرض اسید قرار گرفتن رخ میدهند ممکن است در هنگام مصرف غذاهای سرد یا گرم منجر به درد شوند. خاصیت اسیدی می تواند  توسط بزاق خنثی شود، مگر اینکه نوشیدنی های اسیدی به تکرر و بمقدار زیادی مصرف شوند. هر گونه نوشیدنی با PH کمتر از 5.5 می تواند منجر به آسیب گردد.

ارسال دیدگاه جدید

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات