ایمپلنت های دندانی به کیفیت زندگی زنان مسن کمک می کنند ‏

1394/08/30 724 بازدید چاپ

داشتن دندانهای جدید به برخی از افراد حس خوشحالی و شادمانی میدهد. بر اساس مطالعات جدید این احساس برای زنان در ابتدای سالمندی که در معرض ریسک از دست دادن دندان هستند، مضاعف است. محققین با انجام تحقیقات خود نشان دادند که انجام ایمپلنت دندانی در این گروه از زنان بیشترین تاثیر مثبت را دارد.

این بررسی روی 237 خانم میانسال در آستانه ورود به کهنسالی انجام گرفت و کیفیت زندگی آنان بر اساس فاکتورهایی قبل و بعد از انجام ایمپلنت مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. افراد حاضر در این مطالعه یک یا تعداد بیشتری دندان از دست داده بودند (بدون در نظر گرفتن دندان عقل). برخی از آنها اقدامات ترمیمی از جمله ایمپلنت، پروتز ثابت و یا پروتز متحرک انجام داده بودند. برخی دیگر هیچ اقدام درمانی انجام نداده بودند. کسانیکه ایمپلنت انجام داده بودند گزارش کردند که از همه لحاظ در زندگیشان رضایت دارند. دومین رتبه رضایتمندی مختص خانم هایی بود که پروتز ثابت داشتند و کسانیکه هیچ اقدام ترمیمی انجام نداده بودند از لحاظ رضایت در رتبه آخر قرار داشتند. این مطالعه نشان داد که رضایت و شادی بیمار پس از انجام درمان زیبایی بسیار افزایش می یابد.

Refrecne

ارسال دیدگاه جدید

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات