محققین به دلیل گسترش بیماری در سرطان دهان اشاره کردند ‏

1394/08/28 1100 بازدید چاپ

یک کشف جدید که اخیرا رخ داده است ممکن است روند درمان سرطان دهان را تغییر دهد.

یک واکنش ایمنی غیر معمول ممکن است یکی از علل گسترش بیماری در سرطان دهان باشد. تیم تحقیق، ارتباط عمده ای را بین پاسخ تورمی به نوع ویژه ای از سلولهای ایمنی که neutrophils نامیده می شوند و سرعت انتشار سرطان دهان کشف کرده اند.

همانند دیگر سلولهای ایمنی،  neutrophils  گروهی از مولکولها را ترشح می کند از جمله TNFa ،  که چگونگی پاسخ بدن به تورم را تنظیم می کنند.

بر اساس اطلاعات کسب شده در این مطالعه،  سلولهای سرطان دهان IL8 ترشح می کنند که یک واسطه ی محرک است و neutrophils  را فعال می کند، این اتفاق منجر به ایجاد مقدار بزرگی از واکنش ایمنی می شود.

حلقه ی واکنش ایمنی در نهایت منجر به ساختارهای تاخت و تازی می شود که invadapodia نامیده می شود، که توسط سلولهای سرطانی برای تاخت و تاز و گسترش بیماری استفاده می شوند.

داشتن درک کاملی از نحوه ی واکنش سیستم ایمنی با سرطان، محققین را قادر می سازد واکنش سیستم ایمنی را بگونه ای تغییر دهند که بر علیه سلولهای سرطانی باشد.

بطور ایده آل، در نهایت نتیجه این تحقیقات می تواند به بیمارانی که سرطان دهان دارند کمک نماید تا واکنش غیرعادی سیستم های ایمنی بدن نسبت به سلولهای سرطانی دهان را تغییر دهند.

ارسال دیدگاه جدید

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات