تعداد بیمارانی که فقط در شرایط اورژانسی به دندانپزشکی مراجعه می کنند رو به افزایش است

1394/08/28 665 بازدید چاپ

تعداد افرادی که تنها در زمان درد و شرایطی که گزینه دیگری پیش رو ندارند به دندانپزشکی مراجعه می کنند رو به افزایش است و در بسیاری از موارد این به معنای نیاز بیمار به درمان اورژانسی می باشد.

تحقیقات نشان می دهد تعداد افرادی که بدنبال درمانهای فوری و اورژانسی دندانپزشکی بوده اند در طول 12 سال گذشته تا پایان سال 2012 دو برابر شده است.

این آمار اصلا خوب نیست و می تواند نشان دهنده این باشد که افراد بطور معمول از درمان دندانپزشکی وحشت دارند و تنها در زمانی به دندانپزشک مراجعه می کنند که نیاز به درمان اروژانسی دندانپزشکی دارند. داده های آماری نشان می دهد که تنها در سیستم سلامت امریکا بیش از 1.6 بیلیون دلار در هر سال هزینه درمان دندانپزشکی بیمارانی می شود که به بخش اورژانس دندانپزشکی مراجعه کرده اند. پزشکان بخش اورژانس معمولا درمانهای کوتاه مدت انجام داده و برای کنترل عفونت آنتی بیوتیک تجویز می کنند. بعد از بهبود وضعیت، درمان تخصصی نیاز خواهد بود.

بنابراین به نظر می رسد بهترین گزینه مراجعات دوره ای منظم به دندانپزشک باشد.

ارسال دیدگاه جدید

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات