دندان می تواند اطلاعات بسیاری را آشکار سازد

1394/08/28 659 بازدید چاپ

محققین از تکنولوژی biomarker برای جدا کردن کودکانی که از شیر مادر تغذیه می کنند و کودکانی که شیر خشک می خورند استفاده کردند. این تکنولوژی جدید اکنون برای آنالیز یک ارتباط بین در معرض آهن قرار گرفتن در سالهای اولیه و بیماری های مغزی در اواخر عمر از جمله  پارکینسون و آلزایمر مورد استفاده قرار گرفته است. این بیماریها با واکنش غیرنرمال آهن  ارتباط دارند.

برخی از محققین معتقدند که ترکیب افزایش مقدار آهن خورده شده در طول دوران کودکی همراه با استعداد متابولیسم آسیب رسانی آهن می تواند با گذر زمان به سلولها آسیب رساند. همراه با تکنولوژی های جدید، اکنون محققیثن می توانند در برخی از موارد  چیزهایی را که در بیش از 60 سال پیش رخ داده است تعیین نمایند.

با در نظر گرفتن شیر نوزاد، نیاز به درک بهتری از متابولیسم آهن بر اساس شیر نوزاد و غلات وجود دارد. افزودن آهن به شیر سالهاست که انجام شده است. اما در ایالت متحده و اروپا، شواهد اندکی از اینکه کودکان آهن کمی دریافت کرده اند وجود دارد.

محققین همچنین معتقد هستند  که  تغذیه آهن به نوزادان به بررسی های بیشتری نیاز دارد.

ارسال دیدگاه جدید

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات