وزن دوران تولد و عوارض دوران بارداری با مشکلات مینای دندان ارتباط دارد

1394/08/19 762 بازدید چاپ

در جدیدترین بررسی ها محققین به این نتیجه رسیده اند که وزن فرد در زمان تولد و عوارض دوران بارداری مادر، با مشکلات مینای دندان در بزرگسالی ارتباط دارد. این مطالعه به ارزیابی ارتباط بین وزن تولد و مشکلات رشد مینا در زمان دندان در آوردن کمک می نماید. این بررسی روی 1309 کودک پنج ساله در چند کشور مختلف صورت گرفت و مادران آنها پرسشنامه ای را مربوط به دوران بارداریشان پر کردند. متغیرهای مورد بررسی جنسیت کودک، تولد زودهنگام، سن مادر در طول دوران بارداری و عوارض بارداری در مادران طی دوران بارداری بوده است. مشکلات شدید مینا 22.7% و مشکلات محدودتر 77.3% بود. نتایج بررسی ها نشان داد که علائم در کودکانی که با وزن کم به دنیا آمده اند شدید تر بوده است. محققین به این نتیجه رسیدند که وزن کم کودکان در هنگام تولد و فشارخون مادر در دوان بارداری می توان فاکتورهای ریسک را در زمینه ی این مشکل (DDE) افزایش دهد.

ارسال دیدگاه جدید

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات