مطالعات جدید نشان می دهد درمان دندان در طول دوران بارداری ایمن است

1394/08/17 794 بازدید چاپ

بر اساس آخرین مطالعات انجام شده در ژورنال امریکایی American Dental Association (JADA).  انجام درمانهای دندانپزشکی با استفاده از بی حسی در زنان باردار ایمن است.

در این مطالعه هیچگونه شواهدی مبنی بر زیان و آسیب به زنان باردار در اثر درمانهای دندانپزشکی مشاهده نگردید، در حالیکه امروزه همچنان بسیاری از زنان بدلیل بارداری از مراجعه به دندانپزشک خودداری می کنند.

محققین نتایج حاصل از بررسی دو گروه از زنان باردار را مورد بررسی قرار دادند: گروهی که بی حسی دریافت کرده و درمان دندانپزشکی انجام داده بودند و گروهی که از انجام درمانهای دندانپزشکی در این دوران امتناع کرده بودند. این مطالعه نشان می دهد که انجام درمانهای دندانپزشکی و بی حسی موضعی با افزایش ریسک مشکلات عمده ی پزشکی (از جمله شکاف کام دهان نوزاد، مشکلات قلبی، فلج مغزی) و تولد زودهنگام نوزاد ارتباطی ندارد.

این مطالعه همچنین نرخ سقط جنین، تولد نوزاد نارس و وزن کم در هنگام تولد را بین این دو گروه  مورد بررسی قرار داده است و دریافته است که هیچ دلیلی برای ارتباط بین این موارد و درمان دندان و بی حسی موضعی وجود ندارد.

بر اساس این مطالعه، تحقیقات قبلی نشان می دهد که بسیاری از زنان باردار در طی دوران بارداری به دندانپزشک مراجعه نمی کنند، حتی اگر از مشکلات شدید دندانی رنج ببرند. سلامت دهان و دندان مادر باردار در طول این دوران حیاتی است، چرا که ممکن است ریسک پوسیدگی جنین در آینده بدلیل افزایش مصرف کربوهیدرات و عدم مسواک زدن مادر باردار در صبح هنگام بدلیل حالت تهوع، استفراغ و خونریزی لثه افزایش یابد.

بارداری دورانی حیاتی در زندگی یک زن است و حفظ سلامت دهان و دندان ها در سلامت کلی وی نقشی اساسی دارد. دندانپزشکان و پزشکان بایستی زنان باردار را به مراجعات دوره ای منظم به دندانپزشک جهت حفظ سلامت دهان و دندان و در صورت نیاز انجام درمان دندانپزشکی در همین دوران ترغیب نمایند.

ارسال دیدگاه جدید

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات